Praca: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 86860

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z oceną przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania,
 • prowadzi sprawy związane ze sprzedażą, oddaniem w najem lub dzierżawę, nieodpłatnym przekazaniem, darowizną zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego,
 • przygotowuje oraz przeprowadza okresowe inwentaryzacje majątku Regionalnej Dyrekcji,
 • prowadzi ewidencje, aktualizacje, rejestracje środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowuje oraz prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • rzetelność i terminowość;
 • samodzielne doskonalenie zawodowe;
 • identyfikacja z misją urzędu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • przeszkolenie z inwentaryzacji,
 • umiejętność obsługi programów dotyczących ewidencji majątku
 • prawo jazdy kategorii B

APLIKUJ TERAZ