Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84890

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego

Zakres zadań

 • prowadzi Sekretariat zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej
 • prowadzi, rozlicza dzienniki korespondencyjne i rejestry jawne oraz niejawne
 • przygotowuje materiały i archiwizuje dokumenty
 • prowadzi i aktualizuje zbiory aktów prawnych resortowych i pozaresorowych jawnych i niejawnych
 • prowadzi rejestrację wszelkiej korespondencji wpływającej i wychodzącej z jednostki
 • sporządza pisma, udziela odpowiedzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • bardzo dobra znajomość zasad pracy kancelaryjnej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole
 • terminowość i dyscyplina pracy
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa

APLIKUJ TERAZ