Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 80534

Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje pisma wpływające i wychodzące;
 • Kompletuje i przekłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu Zastępcom Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;
 • Prowadzi terminarz spotkań i narad;
 • Przygotowuje i realizuje obsługę organizacyjno-recepcyjną spotkań z interesantami i gośćmi;
 • Redaguje pisma na polecenie Zastępców Komendanta Wojewózkiego Policji w Rzeszowie;
 • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne kierownikom komórek organizacyjnych,
 • Archiwizuje i przekazuje dokumenty spraw ostatecznie zakończonych do składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego minimum 6 miesięcy pracy kancelaryjno-biurowej w jednostkach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu pracy kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów Ustawy o Policji, Ustawy o korpusie służby cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obsługi komputera
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność organizacji pracy włąsnej
 • Dyspozycyjność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

APLIKUJ TERAZ