Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73906

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi i aktualizuje ewidencję jawnych resortowych i pozaresortowych aktów prawnych
 • Zapoznaje z bieżącymi przepisami funkcjonariuszy i pracowników
 • Relizuje czynności związane z obiegiem poczty janwej
 • Gromadzi, rejestruje i analizuje obowiązujące jawne akty prawne
 • Realizuje czynności związane z przewozem poczty jawnej
 • Realizuje zadania związane z weryfikacją i przesyłaniem zagubionych rzeczy i dokumentów
 • Brakuje dokumentację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych w zakresie ich stosowania
 • Znajomosć ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomosć ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość i dyscyplina pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ