Praca: Inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76938

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu. Większość czynności wykonywana jest
w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca w terenie, udział w kontrolach. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Stanowisko pracy znajduje się na parterze  budynku. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe, zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i kontroluje apteki i inne placówki prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • Kontroluje obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.
 • Prowadzi nadzór nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu.
 • Prowadzi dokumentację nadzorowanych jednostek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, magister farmacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zawodem farmaceuty
 • Znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego,
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
 • Obsługa komputera MS Office: Word, Excel,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność

APLIKUJ TERAZ