Praca: Informatyk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 133137

Warunki pracy

Praca adminstracyjno-biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym, czynności wykonywane w siedzibie urzędu. Praca wymagająca koncentracji. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w komputer, inne urządzenia biurowe oraz meble. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających nie na wózkach inwalidzkich- wejście po schdach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Rozwija strony www i biuletynu informacji publicznej inspektoratu oraz aktualizuje ich treści
 • Dostosowuje strony do wymogów dyrektywy o dostępności cyfrowej
 • Podejmuje odpowiednie dzialania w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia systemu teleinformatycznego w przypadku wykrycia naruszeń
 • Podejmuje działania zabezpieczające zgromadzone dane w systemie teleinformatycznym w celu ochrony przed dostępem osób niepowolanych
 • Udziela użytkownikom sprzętu komputerowego pomocy technicznej w celu rozwiązania powstałych problemów
 • Przeprowadza prace naprawcze, konserwacyjne sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w celu zapewnienia ciąglości pracy systemu teleinformatycznego
 • Monitoruje funkcjonowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony informacji przetwarzanej w systemie teleinformatycznym
 • Nadzoruje wykonanie kopii zapasowych oraz ich przechowywanie w celu prawidłowego zabezpieczenia danych
 • Administracja serwerem poczty oraz siecią komputerową Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.