Praca: Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 103554

Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy
  z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 • Lokalizacja w 16-to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


   Zakres zadań

 • prowadzi statystyki, sprawozdawczość i analizy dotyczące strategicznych obszarów działania izby,
 • wspomaga Dyrektora Izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą,
 • prowadzi sprawy z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze programowania
 • doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu projektów informatycznych,
 • znajomość zagadnień związanych z automatyką procesów w administracji i metod ich optymalizacji,
 • wiedza w zakresie analizy i modelowania procesów biznesowych,
 • wiedza w zakresie zarządzania wymaganiami i zmianami w projektach z zakresu wdrażania komponentów automatyzujących i/lub projektów informatycznych,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność analizowania informacji,
 • umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań,
 • umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, tj.: umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: PHP, Java SE, .NET (C#), VBA, Python,
 • znajomość relacyjnych baz danych (MySQL i Oracle) oraz zagadnień związanych z budowaniem zapytań SQL do baz danych na poziomie zaawansowanym.

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.