Praca: Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 87843

Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca w laboratorium w warunkach narażenia na kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania genetyczne zgodnie z obowiązującą procedurą badań ze specjalności genetyka sądowa
 • Uczestniczy w czynnościach procesowo -kryminalistycznych
 • Uczestniczy w testach biegłości
 • Wdraża nowe metody badawcze oraz doskonali procedury
 • Realizuje audyty wewnętrzne
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą wykonywanych badań
 • Przygotowuje materiały archiwalne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - kierunek biologia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 6 miesiecy pracy w laboratorium przy realizacji badań z zakresu biologii molekularnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Sprawna obsługa komputera
 • Znajomość podstawowych przepisów dot. służby cywilnej
 • Ogólna wiedza z zakresu kryminalistyki
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie wykonywania czynności procesowo - kryminalistycznych przez pomocników organu procesowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski poziom A1 (znajomość umożliwiająca obsługę urządzeń oraz czytanie i rozumienie literatury przedmiotu)
 • Przeszkolenie z obsługi analizatora genetycznego, aparatu Real-Time PCR, termocyklera
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

APLIKUJ TERAZ