Praca: Główny ksiegowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Główny ksiegowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/1999
OBOWIĄZKI:
1)znajomość regulacji prawnych z zakresu Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisów oświatowych i samorządowych,2)znajomość przepisów podatkowych, płacowych, związanych z podatkiem VAT, PFRON, ZUS,3)znajomość sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, deklaracji VAT,4)znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,5)znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,6)umiejętność obsługi programów: VULCAN, Płatnik, System Informacji Oświatowej - SlO, 7)obsługa finansowo-księgowa jednostki,8)dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu ora innymi będącymi w dyspozycji szkoły, 9)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych podzespołów kont10)uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,11)nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,12)przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,13)sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,14)prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji JPK VAT-7,15)kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,16)rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,17)kompletowanie dokumentów finansowo księgowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdolności organizacyjne, komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie