Praca: Ekspert nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73913

Warunki pracy


 • praca admiistracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyzej 4 godzin pracy,

 • praca jednozmianowa,

 • kontakt z uczestnikami procesu budowlanego, zarządcami i właścicielami obiektów,

 • wyjazdy w teren na obszarze woj. podkarpackiego,

 • w czasie kontroli mozliwa praca na wysokości,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku dwupietrowym, brak windy, podjazdów i urzadzen dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole realizacji robót budowlanych ( analiza dokumentacji i stanu faktycznego w terenie)
 • prowadzi kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustaleń kontroli
 • uczestniczy w kontrolach powiatowych organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno - budowlanej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w nadzorze budowlanym lub w administracji architektoniczno - budowlanej, znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Kontroli w administracji i przepisów towarzyszących
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ