Praca: Data Developer

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz Klient to polski softwarehouse, będący częścią bardzo dużej grupy outsourcingowej, pracujący w metodyce Agile.
Data Developer
MIASTO Rzeszów
Nr ref.: 50340#21060074
Zakres obowiązków:
 • Budowa platformy do przetwarzania danych z systemów wewnętrznych oraz danych pozyskanych z danych zewnętrznych
 • Zapewnienie, że rozwiązanie do przetwarzania danych spełni oczekiwania biznesowe
 • Przygotowywanie raportów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami biznesowymi
Wymagania:
 • Znajomość rozwiązań PowerBI, w tym programowanie DAX/M, PowerBI Query, Power Apps)
 • Zaawansowana umiejętność programowania SQL,
 • Doświadczenie z procesami Microsoft SSIS, ETL i ELT
 • Umiejętność programowania SQL (T-SQL, PL / SQL) i MDX oraz metod podnoszenia wydajności zapytań
 • Doświadczenie z architekturami chmury i usługami danych platformy Azure, w tym Data Lake Store, Data Factory, Databricks i DevOps.
 • Wiedza praktyczna na temat projektowania baz danych, technik modelowania danych i wzorców projektowych oraz dogłębne zrozumienie pełnego cyklu przetwarzania danych.
 • Znajomość jednego z wymienionych języków: Python, R, Java, Scala
 • Wiedza praktyczna w zakresie modelowania na poziomie pojęciowym, logicznym z użyciem narzędzi CASE


Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w pracy ze źródłami danych SAP
 • Znajomość takich narzędzi jak Spark, Haddop
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (b2b lub umowa o pracę)
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i ciągły rozwój zawodowy
 • Przyjazną i twórczą atmosferę pracy w firmie
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118


APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.