Praca: Audytor wewnętrzny

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 74591

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.


W przypadku świadczenia pracy w Rzeszowie:


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


W przypadku świadczenia pracy w Przemyślu:


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym pięciokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Wspiera Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz czynności doradcze
 • Dokonuje oceny adekwatności, efektywności i skuteczność kontroli zarządczej w Izbie oraz podległych urzędach
 • Realizuje zadania zapewniające oraz świadczy usługi doradczych na rzecz Dyrektora
 • Monitoruje realizacje zaleceń oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań Izby oraz podległych urzędów do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu
 • Realizuje zadania zlecone przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra oraz Szefa KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe oraz specjalistyczne uprawnienia wskazane w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z ze zm.)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze audytu wewnętrznego
 • Znajomość przepisów prawa, w szczególności ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych
 • Znajomość metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ


  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.