Praca: Administrator / Administratorka Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Administrator / Administratorka Nieruchomości
Miejsce pracy: Rzeszów
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wyższe,
 • Doświadczenia na stanowisku administratora nieruchomości,
 • Umiejętności organizacji pracy,
 • Znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego,
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Bieżące administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów,
 • Bieżące dbanie o efektywne wykorzystanie powierzonych do administrowania nieruchomości oraz zgłaszanie wniosków dotyczących wolnych pomieszczeń użytkowych,
 • Bieżące nadzorowanie realizacji umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami, najemcami i użytkownikami nieruchomości w zakresie wywiązywania się z obowiązków zawartych w umowach,
 • Bieżącą ocenę i nadzór nad wykorzystaniem nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami,
 • Udział w przeglądach okresowych obiektów i nieruchomości,
 • Udział w przekazywaniu i odbiorze wydzierżawionych nieruchomości,
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji budynków, budowli, lokali mieszkalnych i gruntów, oraz ich przygotowanie do komercyjnego zagospodarowywania na obszarze działania, prowadzenie KOB.
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.