Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73911

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi, rozlicza dzienniki korespondencyjne i rejestry jawne
 • Przygotowuje materiały i archiwizuje dokumenty
 • Prowadzi składnice dowodów rzeczowych
 • Prowadzi rejestry aktów prawnych
 • Prowadzi rejestrację wszelkiej korespondencji wpływającej i wychodzącej z jednostki
 • Sporządza pisma, udziela odpowiedzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w sekretariacie administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość zasad pracy kancelaryjnej
 • Znajomosć ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomosć ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość i dyscyplina pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa

APLIKUJ TERAZ