Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 99726

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania związane z zagrożeniem lub wystąpieniem szkody w środowisku
 • prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem projektów planów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
 • prowadzi rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i bezpośrednich zagrożeń oraz szkód w środowisku
 • przygotowuje opinie o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrony środowiska lub/i geologia lub/i geografia lub/i biologia lub/i prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska

 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, ochrony przyrody
 • samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy własnej
 • identyfikacja z misją urzędu

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.