Praca: Specjalista

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 71643

Warunki pracy

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;


- praca przy komputerze. 

Zakres zadań

 • realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych i gotowości bojowej;
 • opracowywanie dokumentów pomocniczych w zakresie planowania osiągania gotowości do podjęcia działań oraz podnoszenia gotowości bojowej w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;
 • organizowanie, utrzymywanie w stałej gotowości i zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu alarmowania i powiadamiania w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;
 • prowadzenie ewidencji szkolenia operacyjno – taktycznego i uzupełniającego kadry i pracowników wojska;
 • cykliczne planowanie działalności miesięcznej i rocznej oraz branie udziału w opracowywaniu wytycznych do planowania w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi WSzW oraz koordynacja działalności planistycznej w ramach współpracy z ogniwami układu pozamilitarnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • znajomość przepisów prawa regulujących osiąganie gotowości do podjęcia działań oraz proces planowania, organizowania i prowadzenia działań SZ RP;
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • praca w administracji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli: POUFNE;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze podnoszenia gotowości bojowej, WSyD oraz system pracy biurowej;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie – w tym Pakietu Grafiki Operacyjnej.

APLIKUJ TERAZ