Praca: Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 42617

Warunki pracy

•praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
•obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
•kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Zakres zadań

 • Obsługa kancelaryjna
 • Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją urzędu, m.in. zakup materiałów biurowych
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem i rozliczaniem czasu pracy, wykorzystywaniem urlopów, sporządzaniem list obecności, kart pracy, opracowywaniem danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą transportową, rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych oraz rozliczanie czasu pracy kierowcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość kodeksu pracy
 • Znajomość ustawy o czasie pracy kierowców
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ


  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.