Praca: Sekretarz

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 78357

Warunki pracy

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;


- wyjazdy służbowe;


- praca przy komputerze. 

Zakres zadań

 • organizowanie obiegów dokumentów wpływających do Szefa WSzW oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym wykonywaniem dekretacji zawartych w tych dokumentach oznaczonych jako pilne w celu zapewnienia terminowości realizacji zadań
 • zabezpieczenie pod względem organizacyjnym i technicznym spotkania, odprawy oraz informuje o terminach załatwienia spraw w celu zapewnienia właściwych warunków pracy Szefa WSzW;
 • przygotowywanie i sporządzanie pism, listów, zaproszeń i innych dokumentów związanych z działalnością urzędu, w celu wsparcia bieżącej pracy Szefa WSzW;
 • gromadzenie i systematyczne aktualizowanie bazy danych osób funkcyjnych z podległych i nadrzędnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji cywilnych w celu wsparcia bieżącej pracy Szefa WSzW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz kpa;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów wspomagających prace biurowe, obsługa urządzeń biurowych;
 • komunikatywność.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli: POUFNE;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących system pracy biurowej.

APLIKUJ TERAZ