Praca: Psycholog

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76554

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- praca w nietypowych godzinach,


- na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności szybkiego reagowania, koncentracji, zrównoważenia emocjonalnego, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości oraz odporności na stres,


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II  piętrze obiektu PUW w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 1d. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę. Winda posiada sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na II piętrze. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem świadczenia pracy, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • zapewnia pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego wsparcia psychologicznego oraz rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zadań przez operatorów numerów alarmowych,
 • odsłuchuje i analizuje wybrane zgłoszenia alarmowe w celu diagnozy predyspozycji zawodowych operatorów oraz wychwytuje niewłaściwe postawy operatorów na bieżąco,
 • tworzy plany szkoleń na potrzeby pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz prowadzi szkolenia antystresowe,
 • ocenia i opiniuje pod względem psychologicznym operatorów numerów alarmowych w celu diagnozy w kierunku rozwoju zawodowego operatorów oraz weryfikacji predyspozycji operatorów do pracy na danym stanowisku,
 • prowadzi niezbędną dokumentację zgodną z właściwością zawodową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 5 letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej.
 • Znajomość przepisów ustaw : o systemie powiadamiania ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ


  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.