Praca: Kontroler rozliczeń

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 75974

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym pięciokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 

Zakres zadań

 • Kontroluje dokumenty finansowo-księgowe pod względem formalno-rachunkowym,
 • Analizuje zgodność operacji gospodarczych z planem finansowym oraz zaangażowanie środków budżetowych,
 • Przygotowuje i opracowuje materiały źródłowe niezbędne do udzielania informacji publicznej,
 • Sporządza informacje, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi Izby i innymi jednostkami organizacyjnymi KAS,
 • Nadzoruje poprawność danych w aplikacjach informatycznych wspierających pracę w poszczególnych obszarach,
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry,
 • Archiwizuje dokumenty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w podatków lub księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, podatku od towarów i usług oraz służby cywilnej,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ