Praca: Grafik komputerowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Grafik komputerowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/19/2555
OBOWIĄZKI:
- tworzenie prostych grafik- opracowanie nowych materiałów promocyjnych dla firmy- tworzenie grafik do filmów YouTube- tworzenie scenariuszy do animacji
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA I PAKIETU MICROSOFT OFFICE
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW ADOBE


Wymagania inne:

Znajomość pakietu Google DocsUczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby: - bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne - z ustalonym II profilem pomocy,- które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,- które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),- długotrwale bezrobotne (tj. w przypadku osób poniżej 25 roku życia nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 6 miesięcy*, w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 12 miesięcy*).* Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP na podstawie oświadczenia uczestnika projektu (do czasu pozostawania bez pracy nie wliczamy okresu nauki w systemie stacjonarnym)Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do rozpoczęcia stażu nie może upłynąć okres 4 miesięcy.luboferta stażu w ramach projektu RPO WP V, dla osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Rzeszów, z wyznaczonym II profilem pomocy

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 017,4 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.